Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου

Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Βασίλης Γεώργαρης

Αντιπρόεδρος Α’

Βασίλης Ταγαράς

Αντιπρόεδρος Β’

Ιάκωβος Μπεζιργιάννης

Γραμματέας
Απόστολος Καϊλάνης

Ταμίας
Ιωάννης Βλάσσης

Μέλη
Δημήτριος Ναλμπάντης
Αναστασία Φόρτη
Ελένη Αργυροπούλου
Σπύρος Μπανιάς