Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας καταστημάτων ισχύει από την ημερομηνία αλλαγής στη χειμερινή  ώρα.