Τα 5 βασικά προβλήματα του Ελληνικού Εμπορίου

Τα 5 βασικά προβλήματα του ελληνικού εμπορίου που παρατηρούνται την παρούσα χρονική περίοδο και οι προτεινόμενες λύσεις έχουν ως εξής:

1. Ορισμός και νομοθετική στήριξη της «εντός κρίσης» Μμε επιχείρησης.

Στην έννοια της «εντός κρίσης μικρομεσαίας επιχείρησης» προτείνεται να υπάγονται οι επιχειρήσεις που δεν είχαν οφειλές πριν το 2010 και όλες οι υποχρεώσεις τους δημιουργήθηκαν μετά το ξέσπασμα της κρίσης με αποτέλεσμα να έχουν σήμερα ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από το 40% του τζίρου τους. Οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούν να εντάσσονται αυτόματα σε όλες τις υφιστάμενες φορολογικές και ασφαλιστικές ρυθμίσεις, ενώ με την ένταξή τους στις ρυθμίσεις να αναστέλλονται οι ποινικές διώξεις, η καταγγελία δανειακών συμβάσεων και τα αστικά μέτρα εναντίον τους. Ως ανταποδοτικό μέτρο μπορεί να εξετασθεί η πρόσληψη ενός ανέργου από κάθε «εντός κρίσης» ΜμΕ για το διάστημα των 48 δόσεων με επιδοτούμενες ασφαλιστικές εισφορές για 24 μήνες. Με αυτό τον τρόπο αντί να επιδοτείται η ανεργία, θα επιδοτηθεί η αύξηση της απασχόλησης.

2. Επέκταση ρυθμίσεων στον ΟΑΕΕ και οικογενειακή περίθαλψη.

Οι βασικές προτάσεις για τους χιλιάδες κατ´ ανάγκη οφειλέτες του ΟΑΕΕ, είναι η αποποινικοποίηση, η αποσύνδεση της θεώρησης οικογενειακού βιβλιαρίου υγείας, η ενεργοποίηση του λογαριασμού ανεργίας πέραν του επιδόματος και στην ιατροφαρμακευτική κάλυψη και η επανέναρξη καταβολής τρεχουσών εισφορών με ελεύθερη επιλογή κλάσης από τους «ανενεργούς». Επιμένουμε στην λύση για «πάγωμα» και κεφαλαιοποίηση των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών άνω των 20.000 ευρώ, με ανελλιπή καταβολή μειωμένων τρεχουσών εισφορών και με τελική επιλογή εξαγοράς ή μειωμένης σύνταξης, η οποία δεν θα δημιουργεί έλλειμμα και λογιστικές απώλειες, ενώ ταυτόχρονα θα αυξήσει και θα σταθεροποιήσει την ετήσια ροή ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούνται 380.000 οφειλέτες του οργανισμού κάτι που μπορεί να αποδώσει επιπλέον ρευστότητα έως και 800 εκ. ευρώ ετησίως. Επιπλέον, ο ΟΑΕΕ θα καταβάλει αναγκαστικά χαμηλότερες συντάξεις, λόγω μείωσης ασφαλιστικού χρόνου, χωρίς να χρησιμοποιηθεί η λύση της «μείωσης των συντάξεων». Έχουν ήδη υποβληθεί από την ΕΣΕΕ 4 σχετικά κείμενα, ενώ σε συνεχή συνεργασία με τον Υπουργό Εργασίας εξετάζεται μία «επέκταση» της ρύθμισης, με στοιχεία, πίνακες υπολογισμού εισροών ανενεργών ασφαλισμένων και δυνατότητα απονομής συντάξεων σε δικαιούχους οφειλέτες.

3. Ρευστότητα αγοράς και επιστροφή των ΜμΕ στη χρηματοδότηση.

Η πρόταση της ΕΣΕΕ είναι η δημιουργία μιας Αναπτυξιακής Τράπεζας Μικρών Επιχειρήσεων (ΑΤΜΕ) ειδικού σκοπού με τραπεζικές εγγυοδοτικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες, για τις ΜμΕ. Στην κατεύθυνση αυτή μπορούν να αξιοποιηθούν οι δομές των Συνεταιριστικών Τραπεζών. Βασικός στόχος θα είναι η συγκέντρωση – συγχώνευση όλων των προγραμμάτων ανάπτυξης στην ΑΤΜΕ και η άμεση προώθησή τους με ενιαίο τρόπο καθώς επίσης και η παροχή μικρό-δανείων, «micro finance» αποκλειστικά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα, μαζί με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο ΕΤ/IGG θα μπορεί να έχει πρωτεύοντα και όχι συμπληρωματικό ρόλο, ενώ παράλληλα θα αναπτύξει ένα δυναμικό – στοχευμένο management, σε σημεία που οι άλλες Τράπεζες δεν μπορούν να προσεγγίσουν, μέσω απλών – τυποποιημένων χρηματοδοτικών προϊόντων για την άμεση ανταπόκριση στο πρόβλημα της ρευστότητας και των εγγυήσεων της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
Η πρόταση της ΕΣΕΕ βασίζεται στην επεξεργασία της πρόσφατης έκθεσης της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με τίτλο «Έκθεση για πρόσβαση στη χρηματοδότηση των ΜμΕ στην Ελλάδα» .

4. Τειρεσίας «δύο ταχυτήτων» με «βαθμολόγιο» και «αξιολόγηση».

Το ρυθμιστικό πακέτο πρέπει να περιλαμβάνει αλλαγές με τη δημιουργία συστήματος «Τειρεσία-2» με διαφορετική βαρύτητα για την κατηγορία των επιχειρήσεων που ενεγράφησαν εντός της περιόδου της κρίσης. Επιπλέον, ο νέος «Τειρεσίας» θα μπορέσει να θεσπίσει νέα κριτήρια, ώστε όσοι μικρομεσαίοι στο παρελθόν έχουν περάσει από την επώδυνη διαδικασία και τη μαύρη λίστα του να μην αποκλείονται πλέον από κάθε νέα προσπάθεια που θα επιχειρούν προκειμένου να ξεπεράσουν το προσωρινό έλλειμμα ρευστότητας τους.

5. Απώλειες από παρεμπόριο και εμπορικές διασυνοριακές μετακινήσεις.

Οι διασυνοριακές μετακινήσεις για την αναζήτηση χαμηλότερων τιμών είναι ένα ζήτημα που η Κυβέρνηση πρέπει να αναλύσει και να δώσει λύση στην απώλεια εσωτερικής κατανάλωσης ύψους 5,5 δις. Οι περιπτώσεις της Μακεδονίας και Θράκης και του Αιγαίου, είναι ενδεικτικές και προσπαθούμε με μελέτες του Ινστιτούτου Εμπορίου και Υπηρεσιών (ΙΝΕΜΥ) να επισημάνουμε τις κρίσιμες πλευρές του εν λόγω φαινομένου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της ανάπτυξης είναι να φτιαχτεί μια σφριγηλή εσωτερική αγορά η οποία θα λειτουργήσει ως υπόστρωμα της εξωστρέφειας. Θα πρέπει να εκμεταλλευθούμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής εμπορικής επιχείρησης – ποιότητα υπηρεσιών, ποικιλία προϊόντων, brand name, θετική εικόνα καταστημάτων – και να προσεγγίσουμε ξανά το εγχώριο αλλά και καταναλωτικό κοινό των γειτονικών χωρών. Η αντιμετώπιση της «αιμορραγίας» του παρεμπορίου και η αναστροφή υπέρ της ελληνικής αγοράς του διασυνοριακού εμπορίου είναι ζωτικής σημασίας για την επανεκκίνηση που επιδιώκουμε.

0