ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΣΕΕ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ Ν/Σ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ

Η κατάθεση του Νομοσχεδίου με τις βελτιωτικές αλλαγές της νέας ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 100 δόσεις για διαβούλευση αφορά στην κατάργηση του ορίου του ρυθμιζόμενου ποσού, την ένταξη ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 1/3/15, συμπεριλαμβανομένου του ΕΝΦΙΑ, την παράταση της υποβολής του αιτήματος μέχρι 30/4/15, ενώ μειώνει το επιτόκιο από 4,56% σε 0% για οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ και σε 3% άνω των 5.000 ευρώ. Οι μειώσεις των προσαυξήσεων διαμορφώνονται σε 100% για εφάπαξ εξόφληση, σε 70% έως 50 δόσεις και 50% για 100 δόσεις. Η κατώτατη δόση ορίζεται σε €20 για οφειλές στο δημόσιο και €50 για τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ το όριο της αποποινικοποίησης από 5.000 ανέρχεται στα €50.000.
Σύμφωνα με τους στόχους του Υπουργείου Εργασίας με την προωθούμενη ρύθμιση, τα ασφαλιστικά ταμεία αναμένεται έως το 2018 να εισπράξουν επιπλέον €1,5 δις και συγκεκριμένα €450 εκ. το 2015, €380 εκ. το 2016, €350 εκ. το 2017 και €320 εκ. το 2018. Σήμερα, το σύνολο των οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών σε ΙΚΑ και ΟΑΕΕ είναι περίπου 1 εκ. με το συνολικό ποσό οφειλής να προσεγγίζει τα €22 δις.
Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρους στο Δημόσιο, σύμφωνα με το ΥΠΟΙΚ, το ποσό αυξάνεται συνεχώς από την αρχή του χρόνου κατά περίπου 500 εκ. ευρώ μηνιαίως, με αποτέλεσμα ο αριθμός των οφειλετών να ξεπερνά σήμερα τα 4,1 εκ. με 3.670.000 να είναι φυσικά πρόσωπα και 447.000 επιχειρήσεις, ενώ το συνολικό ποσό οφειλής έχει ήδη φτάσει τα €76 δις.

0