Ειδική ρύθμιση για τα δάνεια του ΤΕΜΠΜΕ ώστε να μην προστεθούν στα βάρη της πανδημίας- Επιστολή στους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Επιστολή με την οποία ζητά τη δίκαιη διευθέτηση των δανείων του ΤΕΜΠΜΕ μετά τη μεταφορά τους στο Δημόσιο απέστειλε η ΕΣΕΕ στους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών κ. Χρήστο Σταικούρα και Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνη Γεωργιάδη.

 

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας μεταφέρει με την Επιστολή της την αγωνία πολλών επιχειρηματιών από όλη τη χώρα, οι οποίοι αίφνης καλούνται, εν μέσω των συντριπτικών επιπτώσεων της πανδημίας, να αποπληρώσουν παλαιές οφειλές, προερχόμενες από τα υπόλοιπα μη εξυπηρετούμενων δανείων, μετά την απόφαση να μεταφερθούν τα υπόλοιπα αυτά στο Δημόσιο.

 

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί σωρεία αρνητικών συνεπειών για τους επιχειρηματίες – οφειλέτες, καθώς απειλούνται με κατασχέσεις των επαγγελματικών τους λογαριασμών, με δεσμεύσεις των απαιτήσεών τους προς τρίτους, με προσαυξήσεις και με ενδεχόμενη απώλεια των ρυθμίσεων, τις οποίες ήδη με δυσκολία εξυπηρετούν.

 

Η ΕΣΕΕ επισημαίνει πως έγκαιρα από το Μάιο του 2019 είχε διαφωνήσει με τον αποκλεισμό των οφειλών του ΤΕΜΠΜΕ από τη ρύθμιση των 120 δόσεων και πως σήμερα δυστυχώς επαληθεύονται οι εκτιμήσεις της, ότι τις συνέπειες αυτού του αποκλεισμού επωμίζονται εκ των υστέρων οι πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το γεγονός ότι τα βάρη αυτά προστίθενται σήμερα στις καταστροφικές συνέπειες της πανδημίας, αποτελεί ειδικό και σπουδαίο λόγο για την άμεση, διορθωτική παρέμβαση της Πολιτείας

 

Για τους λόγους αυτούς η ΕΣΕΕ προτείνει το άνοιγμα μιας ειδικής ρύθμισης για τα συγκεκριμένα χρέη του τύπου των 120 δόσεων, με παράλληλη απαλλαγή από τα υπερβολικά πρόστιμα και προσαυξήσεις. Όπως αναφέρεται στην Επιστολή πρόκειται για πρόταση δίκαιη και εφικτή, η οποία «γλιτώνει την αγορά από νέες απώλειες επιχειρήσεων και εξασφαλίζει όφελος στο Δημόσιο από την διευθέτηση και σε βάθος χρόνου πληρωμή κεφαλαίων, τα οποία είναι σε στασιμότητα από μακρού και αβεβαιότητα ως προς την καταβολή τους».

…………………………………………..

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής :

Θέμα: Διευθέτηση Δανείων ΤΕΜΠΜΕ μετά την μεταφορά τους στο Δημόσιο.
Κύριε Υπουργέ,
Σύμφωνα με μηνύματα που λαμβάνουμε από όλη την Ελλάδα, δυσεπίλυτα
προβλήματα έχει προκαλέσει η απόφαση να μεταφερθούν στο Δημόσιο τα
υπόλοιπα των δανείων που είχαν δοθεί σε επιχειρήσεις από το ΤΕΜΠΜΕ, με την
εγγύηση του Δημοσίου και δεν εξυπηρετούνται.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη θέτει τους περισσότερους επιχειρηματίες που είχαν
δανειοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό, αντιμέτωπους, εν μέσω πανδημίας και
εκτεταμένης μείωσης του τζίρου, με νέες οφειλές προς το Δημόσιο, με κατασχέσεις
των επαγγελματικών τους λογαριασμών, με δεσμεύσεις των απαιτήσεών τους προς
τρίτους, με προσαυξήσεις και με ενδεχόμενη απώλεια των ρυθμίσεων, τις οποίες
ήδη με δυσκολία εξυπηρετούν.
Η ΕΣΕΕ, με αφορμή τη θέσπιση των 120 δόσεων τον Μάιο του 2019, είχε έγκαιρα
διαφωνήσει με τον ρητό αποκλεισμό των οφειλών ΤΕΜΠΜΕ από το νέο καθεστώς.
Είχαμε από τότε επισημάνει –και επαληθευόμαστε τώρα- ότι, η απαγόρευση
ένταξης των συγκεκριμένων χρεών στην ρύθμιση αποτελούσε παράλειψη μείζονος
σημασίας, τις αρνητικές επιπτώσεις της οποίας θα καλούνταν δυσανάλογα να
επωμιστούν οι πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε μεταγενέστερο χρόνο.
Σαφέστατα, οι οφειλές εξακολουθούν να υφίστανται για τους δανειολήπτες –
οφειλέτες των δανείων ΤΕΜΠΜΕ, είναι όμως άκαιρο και απόλυτα άδικο, εν μέσω
πανδημίας, να έρχεται να προστεθεί στις συνέπειες του κορωνοϊού και ένα
πρόβλημα άλυτο επί 10 χρόνια τώρα, χωρίς υπαιτιότητα των επιχειρήσεων.
Η λύση στο πρόβλημα, δεν μπορεί να είναι άλλη από το άνοιγμα μιας ειδικής
ρύθμισης για τα συγκεκριμένα χρέη του τύπου των 120 δόσεων, με παράλληλη
απαλλαγή από τα υπερβολικά πρόστιμα και προσαυξήσεις.
Είναι μέτρο δίκαιο και εφικτό μετά την μετατροπή των δανείων σε οφειλές προς το
Δημόσιο, ενώ παράλληλα γλιτώνει την αγορά από νέες απώλειες επιχειρήσεων και
εξασφαλίζει όφελος στο Δημόσιο από την διευθέτηση και σε βάθος χρόνου
πληρωμή κεφαλαίων, τα οποία είναι σε στασιμότητα από μακρού και αβεβαιότητα
ως προς την καταβολή τους.
Η ΕΣΕΕ παραμένει στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συνεργασία
κριθεί απαραίτητη, ως προς την υλοποίηση της πρότασής μας.

0