Διαμονή στο Δήμο Κορινθίων

Κόρινθος

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Γ΄ Κατηγορίας, 49 Κλίνες Τηλ. 27410-26568
ΕΦΥΡΑ Γ΄ Κατηγορίας, 85 Κλίνες Τηλ. 27410-22434
ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γ΄ Κατηγορίας, 64 Κλίνες Τηλ. 27410- 26701
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ Γ΄  Κατηγορίας, 48 Κλίνες Τηλ. 27410- 22120
ΑΠΟΛΛΩΝ Δ΄ Κατηγορίας, 33 Κλίνες Τηλ. 27410-25920

Λέχαιο – Περιγιάλι – Άσσος

LECHEO BEACH Παραλία Λεχαίου Τηλ. 27410 71625
VILLA CONSTANSIA Παραλία Κάτω Άσσου Τηλ. 27410 88290

Λουτρό Ελένης

ΠΟΛΙΤΗΣ Β΄  Κατηγορίας, 50 Κλίνες Τηλ. 27410-33249
ΚΑΚΑΝΑΚΟΣ Γ΄  Κατηγορίας, 30 Κλίνες Τηλ. 27410- 33211
ΜΥΡΤΩ ΓΚΑΡΝΕΝ Γ΄  Κατηγορίας, 41 Κλίνες Τηλ. 27410-33616
ΣΙ ΒΙΟΥ Γ΄  Κατηγορίας, 42 Κλίνες Τηλ. 27410-33551

Κόρφος

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Α΄  Κατηγορίας, 72 Κλίνες Τηλ. 27410-95480/3
ΚΟΡΦΟΣ Β΄  Κατηγορίας, 20 Κλίνες Τηλ. 27410-95217
ΜΥΡΤΩ Δ΄  Κατηγορίας, 26 Κλίνες Τηλ. 27410-95231