Διετελέσαντες Πρόεδροι Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου

1) Σ.Μ Σωτηρόπουλος

 

2) Ν.Κωνσταντακάτος

 

3) Π.Ντουφεξόπουλος

 

4) Γ.Ξεθάλης

 

5) Ν.Ντάνος

 

6) Γ.Γιώτης

 

7) Κ.Μπαϊλάκης

 

8) Β. Αντώνιος

 

9) Φ.Γουγάς

 

10) Θ.Καϊλάνης

 

11) Δ.Τζέκος

 

12) Κ.Αργυρόπουλος

 

13) Π.Καράγιωργας

 

14) Κ.Σαραντάκος

 

15) Δ.Λάσκας

 

16) Α.Κόρκας

 

17) Β.Γεώργαρης