Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου

Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Βασίλης Γεώργαρης

Αντιπρόεδρος Α’

Ευαγγελία Κελαθανασίου

Αντιπρόεδρος Β’

Ευάγγελος Μπούφης

Γραμματέας
Ανέστης Γκρούτσης

Ταμίας
Σπύρος Μπανιάς

Μέλη

Νικόλαος Μπούφης, Δημήτριος Ναλμπάντης, Παναγιώτης Σπύρου ,Χριστίνα Οικονόμου