Χρήσιμες συνδέσεις (links)

Επιμελητήριο Κορινθίας
Δήμος Κορινθίων
Περιφεριακή Ενότητα Κορινθίας
Πρόγραμμα Διαύγεια
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ)
ΕΠΑΝ ΙΙ: Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013
Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.)