Πτώση κερδών κατά 45,2% για τις εμπορικές επιχειρήσεις το 2012-13

Όπως δείχνει έρευνα της ΕΣΕΕ 42% των εμπορικών επιχειρήσεων εκτιμούν ότι ενδεχομένως να διακόψουν τη λειτουργία τους στο μέλλον.

Κατά 45,2%- θα συρρικνωθούν την περίοδο 2012-2013 τα κέρδη των εμπορικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, ενώ ήδη η πτώση υπολογίζεται στο 85,9 % τη συγκεντρωτική περίοδο 2009-2013.

Μάλιστα, όπως δείχνει έρευνα της ΕΣΕΕ 42% των εμπορικών επιχειρήσεων εκτιμούν ότι ενδεχομένως να διακόψουν τη λειτουργία τους στο μέλλον. Σε ό,τι αφορά τον κύκλο εργασιών στις εμπορικές επιχειρήσεις, αυτός θα μειωθεί κατά 26,7%, όπως εκτιμά η ΕΣΕΕ, για την περίοδο 2012-2013, ενώ έχει μειωθεί κατά 45,2 % τη συγκεντρωτική περίοδο 2009-2013.

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Μέσος όρος κύκλου εργασιών

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της  έρευνας, ο κύκλος εργασιών των εμπορικών επιχειρήσεων από το 2009 βρίσκεται σε συνεχή πτώση, ενώ οι έμποροι εκτιμούν ότι η μείωση το 2013, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, θα φτάσει ακόμα και το 26,7%.

ΕΤΟΣ Μ.Ο. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
2009 425,329,38 ευρώ
2010 392.914,05 ευρώ
2011 309.887,45 ευρώ
2012 318.046,88 ευρώ
2013 (Ιανουάριος) 267.839,26 ευρώ
2013 (A εξάμηνο) 123.487 ευρώ
Εκτιμώμενος κύκλος εργασιών 2013 (εκτίμηση Ιουνίου ‘13) 232.831 ευρώ

Ο μέσος όρος απασχολούμενων στο εμπόριο ανά επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) το 2013 είναι 4,03 απασχολούμενοι και ο μέσος όρος ύψους μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών 1.027,95 ευρώ.

Ασφαλιστική ενημερότητα έχουν 78% αυτών που μετείχαν στην έρευνα, ενώ 74% δηλώνουν ότι προσπαθούν να διατηρήσουν σταθερό το προσωπικό της επιχείρησης τους στο άμεσο μέλλον. Ποσοστό 15% δηλώνουν ότι προσπαθούν να το μειώσουν και 10% να το αυξήσουν.

Σημειώνεται ότι 100% του δείγματος δηλώνουν δυσαρεστημένοι με τους χειρισμούς της κυβέρνησης και 43% περιμένουν η ύφεση να αυξηθεί στο μέλλον.

Μέσος όρος κερδοφορίας

Τα χαμηλά ποσοστά κέρδους, τα οποία από το 2009 έφταναν μέσο όρο στο εμπόριο τα 49.212,51 ευρώ, δέχονται πιέσεις κάθε χρόνο. Ο μέσος όρος κέρδους κατά το A’ εξάμηνο 2013 υπολογίζεται στα 3.537 ευρώ και τα εκτιμώμενα κέρδη 2013 (εκτίμηση Ιουνίου ‘13) στα 6.925 ευρώ.

ΕΤΟΣ Μ.Ο. ΚΕΡΔΟΥΣ
2009 49.212,51 ευρώ
2010 36.521,40 ευρώ
2011 25.198,60 ευρώ
2012 12.636,02 ευρώ
2013 (Ιανουάριος) 7.090,06 ευρώ
2013 (εκτίμηση Ιουνίου) 6.925 ευρώ

0