Στήριξη προς την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος για τα Δίκαια Αιτήματα του Εμπορικού Κόσμου

H Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικου Εμπορίου εκφράζει προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος την αμέριστη συμπαράσταση του εμπορικού κόσμου της χώρας προς την πρωτοβουλία να ζητήσει την άμεση απόσυρση των νέων δρακόντειων διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας, την προώθηση αποτελεσματικών ρυθμίσεων για τις ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και την άρση των διατάξεων που οδηγούν σε απαξίωση τον επιμελητηριακό θεσμό.

Συνακόλουθα, συντάσσεται με το περιεχόμενο των 3 ψηφισμάτων της ΚΕΕΕ, που επικεντρώνονται στα εξής:

  • Αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος της χώρας, θέσπιση ενός νέου δίκαιου, απλού και αποτελεσματικού φορολογικού πλαισίου, διαγραφή όλων των διατάξεων και ρυθμίσεων που έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα και δεν ανταποκρίνονται στη φοροδοτική ικανότητα του επιχειρηματία (πρώτο ψήφισμα)
  • Κεφαλαιοποίηση των οφειλών των επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία (δεύτερο ψήφισμα)
  • Άρση της αποδυνάμωσης και πολυδιάσπασης του επιχειρηματικού κόσμου, που οδηγεί στην πλήρη αποδυνάμωση του επιμελητηριακού θεσμού (τρίτο ψήφισμα)

0