Home Ειδήσεις Δελτία Τύπου Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών...

Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΕΠΙΧΕΙΡΩ»

Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Πολύ Μικρών, Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Εμπορίου, Υπηρεσιών και Τουρισμού

Στο πλαίσιο της δράσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα υλοποιηθεί η δράση για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των ΜμΕ. Η δράση εντάσσεται στον Πυλώνα «Πράσινη Μετάβαση» του Ελλάδα 2.0 (κατηγορία Α.2).

* Η ΕΣΕΕ, με το παρόν σημείωμα, παρουσιάζει τα κυριότερα σημεία της προδημοσίευσης (προϋποθέσεις, κριτήρια αξιολόγησης, ποσά επιχορήγησης).1

** Με την δημοσίευση των επιμέρους προσκλήσεων, θα υπάρξει νέο ενημερωτικό σημείωμα.

A. Εισαγωγικά

Η δράση αποτελεί μέρος του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) ώστε να μειωθεί η ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και να περιοριστεί το κόστος ενέργειας των επιχειρήσεων. Οι στόχοι της δράσης είναι:

 • Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού αποθέματος το οποίο, σε μεγάλο ποσοστό, έχει κατασκευαστεί πριν το 1980.

 • Αναβάθμιση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
 • Αναβάθμιση συστημάτων ψύξης/θέρμανσης.
 • Μείωση απωλειών ενέργειας.
 • Αναβάθμιση εξοπλισμού φωτισμού.
 • Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.

Β. Δικαιούχοι

 • Οι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και micro επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους α) εμπορίου, β) τουρισμού και γ) υπηρεσιών.

 • Δεν εντάσσονται οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε οργανωμένο δίκτυο διανομής προϊόντων (π.χ. franchising, Shopinshop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.α.).

 • Δεν επιλέγονται οι επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου.

Γ. Γενικές προϋποθέσεις για την επιχείρηση/επιχειρηματία (οn/off criteria)

 • Να έχει συσταθεί, με επιλέξιμο ΚΑΔ, μέχρι τις 31/12/2020.

 • Να έχει κλείσει δυο διαχειριστικές χρήσεις 12μηνης διάρκειας.

 • Να δηλώσει την περιφέρεια που θα πραγματοποιηθεί το σχέδιο.

 • Να προσκομιστεί ΥΔ ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή.

 • Να έχει ολοκληρώσει τη διενέργεια του ενεργειακού ελέγχου.

 • Να έχει εκδώσει ΠΕΑ αν πρόκειται να υλοποιήσει μέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

 • Να υποβάλει μια πρόταση ανά ΑΦΜ.

 • Να μην βρίσκεται σε καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης.

 • Να υπάρχει ιδιοκτησία ή παραχώρηση χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα 3 ετών μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 • Να λάβει υπόψη την ισχύ του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (Deminimis) και τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014.

Δ. Προϋπολογισμός/διάρκεια υλοποίησης/επιλεξιμότητα ΦΠΑ

 • Για τους κλάδους του εμπορίου και των υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επιχορήγησης έως 100.000 ευρώ.

 • Η διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες (ημερομηνία λήξης επιλέξιμων δαπανών 30/06/2025).

 • Το ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

 • Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων θα φτάσει το 50%.

Ε. Στόχοι/ Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Για κάθε έργο που θα υποβληθεί και θα επιχορηγηθεί στα πλαίσια του προγράμματος, ο ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος καθορίζεται οι εξής:

 • μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%.

 • εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35%.

 • αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας βάσει ΠΕΑ τουλάχιστον κατά τρείς (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση) εφόσον πρόκειται για αναβάθμιση κτιριακών υποδομών που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4122/2013.

ΣΤ. Επιλέξιμες δαπάνες

1. Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακού κελύφους όπως θερμομόνωση αδιαφανών δομικών στοιχείων, αντικατάσταση διαφανών δομικών στοιχείων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης.

2. Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, όπως αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων από νέα τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών σύζευξης τεχνητού με φυσικό φωτισμό, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας / παρουσίας χρηστών.

3. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες.

4. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες.

5. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση Κ.Κ.Μ. από νεότερης τεχνολογίας που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση ανεμιστήρων μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερους που ελέγχονται από ηλεκτρονικές διατάξεις (inverters).

6. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση μονάδων αποθήκευσης από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες.

7. Επεμβάσεις εγκατάστασης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Α/Θ συμπεριλαμβανομένων των γεωεναλλακτών.

8. Εγκατάσταση συστήματα αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό αλλά σε κεντρικό επίπεδο.

9. Συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος.

1 Το πλήρες κείμενο της προδημοσίευσης: https://ypen.gov.gr/exoikonomo-epicheiro/

Exit mobile version