Εγγραφή Επαγγελματία στον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΦΟΡΜΑ


 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου μπορούν να είναι όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά κύριο λόγο ασκούν ή ασχολούνται πραγματικά και για το δικό τους συμφέρον με το επάγγελμα του εμπόρου (αγορά-πώληση αγαθών όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά από την ισχύουσα επιμελητηριακή νομοθεσία και διατηρούν μόνιμη επαγγελματική στέγη στην πόλη της Κορίνθου και την ευρύτερη περιοχή της.

Ειδικότερα στον Εμπορικό Σύλλογο γράφονται :

  • Τα φυσικά πρόσωπα του διατηρούν ατομικές επιχειρήσεις
  • Τα φυσικά πρόσωπα-μέλη των ΕΠΕ (μέχρι 2) εφόσον αυτά είναι εταίροι και διαχειριστές
  • Τα μέλη των ΟΕ και ΕΕ εταιρειών
  • Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων ή ο συμπράτων ή ο εντεταλμένος σύμβουλος που δεσμεύει με την υπογραφή του την ΑΕ καθώς και ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας εμπορικών συνεταιρισμών

Οι εκπρόσωποι των παραπάνω νομικών προσώπων εγγράφονται εφόσον δεν ασχολούνται σε άλλο επάγγελμα άσχετο με το εμπόριο.