Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης για εργαζομένους στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας

To Επιμελητήριο Κορινθίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 – 2020», υλοποιεί την πράξη: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» με κωδικό ΟΠΣ 5003110.

Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων (βάσει του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 17024) σε εργαζόμενους του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, και καλύπτει το σύνολο της γεωγραφικής περιφέρειας της χώρας.

Το έργο εντάσσεται στο ...

Περισσότερα →
0

Επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικής , κατάρτισης και πιστοποίησης 7.000 εργαζομένων από την Ε.Σ.Ε.Ε

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης 7.000 Εργαζομένων με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας από την Ε.Σ.Ε.Ε.

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), υλοποιεί την Πράξη με τίτλο “Διαρθρωτική Προσαρμογή Εργαζομένων που απασχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να απασχοληθούν σε αυτό, με σκοπό την ψηφιακή εξειδίκευση και τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας”.

Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο των στόχων για την αύξηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα που ...

Περισσότερα →
0

Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-49

Σας ενημερώνουμε ότι ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου διοργανώνει επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων (ΛΑΕΚ 1-49).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διαλέξεις διάρκειας 40 ωρών, που θα πραγματοποιούνται Δευτέρα ή Τετάρτη (απογευματινές ώρες – 1 διάλεξη /βδομάδα).

Οι καταρτιζόμενοι που θα παρακολουθήσουν ολόκληρο το πρόγραμμα των διαλέξεων, θα λάβουν επιδότηση 200,00 € ,καθώς και βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής ,καλείτε στο 2741028555 ή στέλνετε  email στο eskorinthos@gmail.com

Περισσότερα →
0